Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

Do zadań Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych należy:
* organizowanie i kierowanie systemem wsparcia logistycznego Sił Zbrojnych, w tym zabezpieczeniem logistycznym jednostek wojskowych użytych lub przebywających poza granicami państwa;
* kierowanie procesem planowania i realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji państwa-gospodarza (HNS) i państwa wysyłającego;
* zarządzanie obroną terytorialną, wydzielonymi siłami inżynierii wojskowej i obrony przed bronią masowego rażenia;
* dowodzenie podległymi związkami organizacyjnymi i jednostkami wojskowymi;
* planowanie oraz realizacja mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia podległych związków organizacyjnych i jednostek wojskowych;
* szkolenie podległych związków organizacyjnych i jednostek wojskowych;
* wykonywanie zadań związanych z udziałem oddziałów i pododdziałów wojskowych w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, a także w oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu, a także w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
* zapewnianie uzupełnienia potrzeb osobowych jednostek wojskowych;
* współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa.

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
Dwernickiego 1
85-915 Bydgoszcz

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane