Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Służbowe pokoje noclegowe

Pokoje służbowe zostały utworzone celem zapewnienia krótkotrwałego zakwaterowania żołnierzy zawodowych lub pracowników wojska.

W pokojach mogą być zakwaterowane:
• osoby odbywające podróż służbową - jednorazowa do 14 dni kalendarzowych,
• osoby skierowane do wykonywania obowiązków służbowych poza stałym miejscem służby  lub pracy albo zamieszkania w miejscowości nie będącej miejscowością  pobliską - jednorazowo do 30 dni kalendarzowych,
• oczekiwania na przydział kwatery lub lokalu mieszkalnego, miejsca w internacie albo w kwaterze internatowej - przez okres do 30 dni kalendarzowych.

Zasady kwaterowania szczegółowo określa

Zarządzenie nr 43/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie tworzenia i sposobu gospodarowania służbowymi pokojami noclegowymi

Wykaz

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
Dwernickiego 1
85-915 Bydgoszcz

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane