Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Przepisy ubiorcze

Oddajemy do Państwa użytku wstępną wersję poradnika zawierającego materiały dotyczące zasad noszenia umundurowania i wyekwipowania oraz odznak i oznak przez żołnierzy – zwyczajowo nazywane „przepisami ubiorczymi”. Mam nadzieję, że po zakończeniu prac poradnik ten będzie stanowić źródło wiedzy na temat obowiązujących zestawów ubiorczych oraz przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w Wojsku Polskim. Liczę również, że prezentowane materiały ułatwią zapoznanie się z obowiązującymi przepisami w tym obszarze – ich znajomość jest niezbędna każdemu żołnierzowi w codziennej realizacji zadań służbowych, ponieważ przestrzeganie „przepisów ubiorczych” jest ważnym elementem dyscypliny wojskowej, świadczy o przynależności do Sił Zbrojnych RP oraz stanowi wizytówkę żołnierza polskiego. Prezentowane w poradniku treści opracowane zostały w oparciu o obowiązujące akty prawne regulujące „przepisy ubiorcze”, będą uzupełniane sukcesywnie, adekwatnie do oczekiwań użytkowników, wprowadzanych zmian oraz zgłaszanych zapytań do Szefostwa Służby Mundurowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

 

Szef Szefostwa Służby Mundurowej

Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

W zależności od przynależności do rodzaju Sił Zbrojnych, jednostek wojskowych i specjalności żołnierze noszą umundurowanie: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych oraz Marynarki Wojennej.

Umundurowanie żołnierzy składa się z ubiorów: wieczorowego, galowego, wyjściowego, służbowego, polowego, ćwiczebnego i specjalnego.

Ubiory wojskowe nosi się według ustalonych zestawów ubiorczych w zależności od charakteru wystąpienia i warunków atmosferycznych.

W zależności od charakteru wystąpienia i warunków atmosferycznych ubiór ustala (zgodnie z obowiązującymi „przepisami ubiorczymi”):

 • w przypadku wystąpień zbiorowych - organizator przedsięwzięcia,
 • w przypadku wystąpień indywidualnych – żołnierz

Zabrania się użytkowania umundurowania:

 • niezgodnie z przeznaczeniem,
 • o widocznej utracie wartości użytkowej,
 • w połączeniu z przedmiotami cywilnymi (ubiorami cywilnymi),
 • innego niż przewiduje zestaw dotyczący danego ubioru wojskowego.

Zezwala się żołnierzom na noszenie w składzie umundurowania:

 • toreb i teczek w kolorze czarnym,
 • okularów przeciwsłonecznych,
 • zwyczajowo przyjętego symbolu żałoby,
 • sprzętu i przyrządów korekcyjnych i rehabilitacyjnych

niestanowiących wyposażenia wojskowego, z zachowaniem estetycznego wyglądu żołnierza.

Żołnierze w czasie wykonywania zadań służbowych są obowiązani do noszenia przepisowego umundurowania, odznak i oznak wojskowych.

 

Układ zagadnień:

01 – Ubiór galowy

02 – Ubiór wyjściowy

      Zasady noszenia ubiorów wyjściowych

      Zestawy ubiorów wyjściowych WL

      Zestawy ubiorów wyjściowych SP

      Zestawy ubiorów wyjściowych MW

      Zestawy ubiorów wyjściowych marynarskich – w przygotowaniu

03 – Ubiór polowy

04 – Ubiór ćwiczebny 

05 – Ubiór specjalny 

06 – Ubiór służbowy – w przygotowaniu.

07 – Ubiór wieczorowy

08 - Nakrycia głowy oraz oznaki stopni wojskowych:

 Oznaki stopni wojskowych na nakryciach głowy

 Oznaki stopni wojskowych na umundurowaniu WL i SP

 Oznaki stopni wojskowych na umundurowaniu MW

09 – Oznaki przynależności państwowej, rozpoznawcze i identyfikacyjne

10 – Oznaki korpusów osobowych oraz orły generałów i admirałów

11 – Oznaki specjalistów wojskowych

12 – Oznaki szkolne

13 – Ordery i odznaczenia 

14 – Żołnierze rezerwy – w przygotowaniu.

15 – Zasady noszenia umundurowania – w przygotowaniu.

16 – Zasady zaopatrywania w ubiory galowe i wyjściowe, równoważnik pieniężny

17 – Katalog Przedmiotów Umundurowania i Wyekwipowania

18 – Akty prawne

19 – Wykaz całkowitych wartości pieniężnych umundurowania i wyekwipowania, do zmniejszania równoważnika pieniężnego

20 - Co nie jest dozwolone.

 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
Dwernickiego 1
85-915 Bydgoszcz

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane