Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kierownictwo

 

Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

gen. bryg. Dariusz Łukowski

 

 

 

Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (1988). Ukończył Studia Podyplomowe z zakresu administracji na Uniwersytecie Warszawskim (1995) oraz Wyższe Studium Polityki Obronnej na Uniwersytecie Obrony USA w Waszyngtonie (2008).

Po studiach został skierowany do służby w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia jako inżynier Zakładu Naukowo-Badawczego. Jednocześnie otrzymał skierowanie do odbycia rocznej praktyki na stanowisku dowódcy plutonu dowodzenia w 61. Brygadzie Artylerii Wojsk Obrony Przeciwlotniczych.

Następnie został wyznaczony do służby w Szefostwie Służby Uzbrojenia i Elektroniki jako starszy Oficer Oddziału Remontowego. W kolejnych latach służył w Zarządzie XV Eksploatacji Sztabu Generalnego WP na stanowisku starszego oficera, najpierw w Wydziale Normowania i Napraw Oddziału Obsługiwania i Napraw, a później w Oddziale Wdrożeń i Modernizacji.

W latach 1996-2000 służył w Zarządzie Technicznym jako specjalista w Oddziale Techniki Lądowej.
W 2000 roku podjął obowiązki w Generalnym Zarządzie Logistyki - P4 na stanowiskach w Zarządzie Planowania Logistycznego. 1 lipca 2006 roku został jego szefem.
Od 10 lipca 2005 r. do 10 lutego 2006 r. pełnił służbę w Międzynarodowych Siłach Stabilizacyjnych w Republice Iraku jako szef Oddziału G4 – Szef Logistyki MND CS.
Stanowisko dowódcy 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej objął 1 sierpnia 2008 r.
W latach 2009 - 2010 zajmował stanowisko zastępcy szefa Sztabu ds. Wsparcia Połączonego Dowództwa ISAF (IJC) w Afganistanie.
W trakcie kariery zaliczył najważniejsze kursy o profilu logistycznym i współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa:
• Kurs terminologii NATO AFCENT - Brunssum (1997)
• Kurs logistyczny ONZ - Akademia Obrony Narodowej (1997)
• Kurs współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa europejskiego – Oberamergau (1998)
• Kurs integracji z NATO - Akademia Obrony Narodowej (1998)
• Kurs w zakresie zarządzania zasobami logistycznymi. (1999)
• Kurs logistyczny NATO – Aachen (2000)
• Kurs LOGREP – Shape (2000)

Nominację generalską otrzymał z rąk Prezydenta RP z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 2008 roku.

17 grudnia 2011 r. objął stanowisko zastępcy szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - szefa Logistyki.

W 2014 r. objął stanowisko Szefa zarządu, Zarząd Planowania Logistyki – P4 SG WP.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej od 05 marca 2016 r.  został wyznaczony na Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

      

 

 Zastępca szefa Inspektoratu - szef Sztabu

 płk Zbigniew Powęska               

  

 

 

Pan płk Zbigniew Powęska jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1988). Ukończył Akademię Obrony Narodowej w Warszawie (1997), Studia Podyplomowe z zakresu mobilizacji i pokojowego uzupełnienia wojsk (2002), Wyższe Studium Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej (2013) oraz kurs z zakresu kierowania Terenowymi Organami Administracji Wojskowej szczebla WSzW w Akademii Obrony Narodowej (2014).

Po studiach w 1988 r. został wyznaczony do służby w 1 pułku zmechanizowanym 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej na stanowisko Dowódcy Plutonu Zmechanizowanego. Następnie pełnił obowiązki na stanowisku Dowódcy Kompanii, Szefa Sztabu i Dowódcy Batalionu Zmechanizowanego. W latach 1997 – 1999 pełnił służbę w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej im. Tadeusza Kościuszki na stanowisku Szefa Sekcji S-3 – Zastępcy Szefa Sztabu i Szefa Szkolenia – Zastępcy Dowódcy Brygady.

W latach 1999 – 2004 pełnił służbę w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej, na stanowiskach Specjalisty, Starszego Specjalisty, Szefa Wydziału Dowodzenia. W 2004 roku objął stanowisko Szefa Sztabu Mazowieckiego Oddziału ŻW w Warszawie.

W latach 2005 – 2007 płk Zbigniew Powęska dowodził Oddziałem Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, po czym 6 sierpnia 2007 r. objął stanowisko Szefa Sztabu – Zastępcy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej. Od 1 kwietnia 2015 r. do 8 kwietnia 2016 r. pełnił obowiązki Dyrektora Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji.

Na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej, 9 kwietnia 2016 roku został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Szefa Inspektoratu – Szefa Sztabu.

Podczas służby został wyróżniony m.in.:
- Srebrnym Krzyżem Zasługi;
- Wojskowym Krzyżem Zasługi;
- Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę;
- Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny; 
- Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju.

 

 

Zastępca szefa Inspektoratu - szef Logistyki

płk Dariusz Żuchowski

 

 

 

Pułkownik Dariusz Żuchowski jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Samochodowej w Pile. Następnie studiował w Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy na kierunku mechanika i budowa maszyn. W latach 2002 - 2006 ukończył międzynarodowe kursy logistyczne w USA i w Szkole NATO Niemczech. W roku 2011 został absolwentem Podyplomowych Studiów Operacyjno-Strategicznych Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Pierwsze stanowisko - dowódcy plutonu - objął w 8 Ośrodku Szkolenia Specjalistów Czołgowych w Chełmnie. W latach 1992-1995 był dowódcą kompanii w tym Ośrodku. Od kwietnia 1995 do czerwca 2002 roku pełnił służbę w 3 pułku drogowo - mostowym we Włocławku na stanowiskach logistycznych, m.in.: Kierownika Sekcji Technicznej oraz Kierownika Sekcji Planowania - Zastępcy Szefa Logistyki. Od 2002 do połowy 2006 roku pełnił obowiązki w 1 Korpusie Zmechanizowanym w Bydgoszczy na stanowisku  Specjalisty Wydziału Planowania Oddziału Logistyki G-4 oraz w 1 Brygadzie Logistycznej na stanowisku Szefa Sztabu Brygady.

W sierpniu 2006 roku pełnił służbę w strukturach międzynarodowych w Dowództwie Komponentu Lądowego w Heidelbergu na stanowisku Szefa Wydziału Operacyjnego G-4, w ramach których uczestniczył w wielu ćwiczeniach międzynarodowych w Turcji, Francji, Norwegii, Portugali i Niemczech oraz operacji stabilizacyjnej ISAF w Afganistanie na stanowisku Szefa Wydziału Operacyjnego CJ 4 Dowództwa ISAF w Kabulu.

W sierpniu 2009 roku objął stanowisko Zastępcy Szefa Oddziału Organizacyjno - Koordynacyjnego w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. Od października 2009 do sierpnia 2010 roku pełnił obowiązki Asystenta Zastępcy Szefa Sztabu ds. Wsparcia Połączonego Dowództwa ISAF w Afganistanie. W lipcu 2011 roku objął obowiązki Komendanta Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu.

Z dniem 01 kwietnia 2015r. rozpoczął dowodzenie 1. Pomorską Brygadą Logistyczną.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej od 23 listopada 2016 r.  został wyznaczony na Zastępcę Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – Szefa Logistyki.

    
pdf

Kontakt

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
Dwernickiego 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261416302
fax. 261416302

    
Jednostki Podporządkowane