Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kierownictwo

 

Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

gen. dyw. Dariusz Łukowski

 

 

 

Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (1988). Ukończył Studia Podyplomowe z zakresu administracji na Uniwersytecie Warszawskim (1995) oraz Wyższe Studium Polityki Obronnej na Uniwersytecie Obrony USA w Waszyngtonie (2008). 


Po studiach został skierowany do służby w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia jako inżynier Zakładu Naukowo-Badawczego. Jednocześnie otrzymał skierowanie do odbycia rocznej praktyki na stanowisku dowódcy plutonu dowodzenia w 61. Brygadzie Artylerii Wojsk Obrony Przeciwlotniczych.

Następnie został wyznaczony do służby w Szefostwie Służby Uzbrojenia i Elektroniki jako starszy Oficer Oddziału Remontowego. W kolejnych latach służył w Zarządzie XV Eksploatacji Sztabu Generalnego WP na stanowisku starszego oficera, najpierw w Wydziale Normowania i Napraw Oddziału Obsługiwania i Napraw, a później w Oddziale Wdrożeń i Modernizacji.

W latach 1996-2000 służył w Zarządzie Technicznym jako specjalista w Oddziale Techniki Lądowej.
W 2000 roku podjął obowiązki w Generalnym Zarządzie Logistyki - P4 na stanowiskach w Zarządzie Planowania Logistycznego. 1 lipca 2006 roku został jego szefem.
Od 10 lipca 2005 r. do 10 lutego 2006 r. pełnił służbę w Międzynarodowych Siłach Stabilizacyjnych w Republice Iraku jako szef Oddziału G4 – Szef Logistyki MND CS.
Stanowisko dowódcy 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej objął 1 sierpnia 2008 r.
W latach 2009 - 2010 zajmował stanowisko zastępcy szefa Sztabu ds. Wsparcia Połączonego Dowództwa ISAF (IJC) w Afganistanie.
W trakcie kariery zaliczył najważniejsze kursy o profilu logistycznym i współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa:
• Kurs terminologii NATO AFCENT - Brunssum (1997)
• Kurs logistyczny ONZ - Akademia Obrony Narodowej (1997)
• Kurs współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa europejskiego – Oberamergau (1998)
• Kurs integracji z NATO - Akademia Obrony Narodowej (1998)
• Kurs w zakresie zarządzania zasobami logistycznymi. (1999)
• Kurs logistyczny NATO – Aachen (2000)
• Kurs LOGREP – Shape (2000)

Nominację generalską otrzymał z rąk Prezydenta RP w dniu Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 2008 roku.

17 grudnia 2011 r. objął stanowisko zastępcy szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - szefa Logistyki.

W 2014 r. objął stanowisko Szefa zarządu, Zarząd Planowania Logistyki – P4 SG WP.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej od 05 marca 2016 r.  został wyznaczony na Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Na wniosek Ministra Obrony Narodowej mianowany na stopień generała dywizji 15 sierpnia 2018. Prezydent RP wręczył nominację w dniu Święta Wojska Polskiego.

      

 

 Zastępca szefa Inspektoratu - szef Sztabu

 gen. bryg. Zbigniew Powęska               

  

 

 

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1988). Ukończył Akademię Obrony Narodowej w Warszawie (1997), Studia Podyplomowe z zakresu mobilizacji i pokojowego uzupełnienia wojsk (2002), Wyższe Studium Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej (2013) oraz kurs z zakresu kierowania Terenowymi Organami Administracji Wojskowej szczebla WSzW w Akademii Obrony Narodowej (2014).

Po studiach w 1988 r. został wyznaczony do służby w 1 pułku zmechanizowanym 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej na stanowisko Dowódcy Plutonu Zmechanizowanego. Następnie pełnił obowiązki na stanowisku Dowódcy Kompanii, Szefa Sztabu i Dowódcy Batalionu Zmechanizowanego. W latach 1997 – 1999 pełnił służbę w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej im. Tadeusza Kościuszki na stanowisku Szefa Sekcji S-3 – Zastępcy Szefa Sztabu i Szefa Szkolenia – Zastępcy Dowódcy Brygady.

W latach 1999 – 2004 pełnił służbę w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej, na stanowiskach Specjalisty, Starszego Specjalisty, Szefa Wydziału Dowodzenia. W 2004 roku objął stanowisko Szefa Sztabu Mazowieckiego Oddziału ŻW w Warszawie.

W latach 2005 – 2007 płk Zbigniew Powęska dowodził Oddziałem Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, po czym 6 sierpnia 2007 r. objął stanowisko Szefa Sztabu – Zastępcy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej. Od 1 kwietnia 2015 r. do 8 kwietnia 2016 r. pełnił obowiązki Dyrektora Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji.

Na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej, 9 kwietnia 2016 roku został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Szefa Inspektoratu – Szefa Sztabu.

Nominację generalską otrzymał z rąk Prezydenta RP w Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 02 maja 2019 roku.

Podczas służby został wyróżniony m.in.:
- Srebrnym Krzyżem Zasługi;
- Wojskowym Krzyżem Zasługi;
- Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę;
- Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny; 
- Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju.

 

 

Zastępca szefa Inspektoratu - szef Logistyki

płk Bogdan Dziewulski

 

 

 

 

Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziału Elektromechanicznego (1987). Ponadto ukończył Podyplomowe Studia Zaoczne w WAT na Wydziale Mechanicznym (2001 r.) oraz Podyplomowe Studia Polityki Obronnej w AON (2009 r.).

W latach 1987-2005 wykonywał zadania na stanowiskach służbowych począwszy od inżyniera uzbrojenia i elektroniki pułku, poprzez szefa służby UiE, szefa sekcji eksploatacji, szefa sekcji technicznej brygady, następnie zastępcy dowódcy brygady-szefa logistyki oraz szefa wydziału planowania logistycznego dywizji w jednostkach 20. Dywizji Pancernej (49. pułk zmechanizowany Wałcz i 28. pułk czołgów Czarne), 2.  Dywizji Zmechanizowanej (27.pułk zmechanizowany Braniewo), 3. Bazy Materiałowo-Technicznej (45. Ośrodek Materiałowo Techniczny Siedlce) oraz 1. Dywizji Zmechanizowanej (9. Brygada Zmechanizowana Siedlce, 1. Brygada Pancerna Warszawa-Wesoła, Dowództwo 1. Dywizji Zmechanizowanej Legionowo).

W latach 2004-2005 był Dowódcą NSE PKW SFOR/EUFOR w Bośni i Hercegowinie. W 2005 roku został wyznaczony na stanowisko starszego inspektora kontroli wojskowej w Oddziale Planowania, Koordynacji i Analiz w Departamencie Kontroli  MON.

W okresie 2006-2008 uczestniczył w procesie formowania Dowództwa Wojsk Specjalnych, gdzie jako szef Oddziału Planowania Logistycznego-J4, odpowiadał za planowanie zabezpieczenia logistycznego oraz planowanie rzeczowe w zakresie CPR dla Wojsk Specjalnych.

Od 2009 roku pełnił służbę w Zarządzie Planowania Logistycznego-G4 Dowództwa Wojsk Lądowych na stanowisku szefa Oddziału Planowania Transportu i HNS. W 2010 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy szefa Zarządu, a w 2011 r. został jego szefem.

7 stycznia 2014 r. objął stanowisko szefa pionu-zastępcy szefa sztabu Dowództwa Operacyjnego RSZ.

Na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej, 10 grudnia 2018 roku został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Szefa Inspektoratu – Szefa Logistyki w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych.

Odznaczony m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Złotym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju, Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny.

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
Dwernickiego 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261416302
fax. 261416296

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane