Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kierownictwo

 

Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

gen. bryg. Dariusz Ryczkowski

 

Generał brygady Dariusz Ryczkowski rocznik 1971, absolwent Wydziału Inżynierii Chemii i Fizyki Technicznej z roku 1995 – magister inżynier budownictwa lądowego,oraz studiów podyplomowych w 2000 roku na kierunku modernizacja i odbudowa lotnisk w Wojskowej Akademii Technicznej.

Absolwent Akademii Sztuki Wojennej 2017 r. w zakresie podyplomowych studiów polityki obronnej.

W trakcie rozwoju zawodowego uzyskał wiedzę w trakcie kursów doskonalących w obszarze: resortowych dokumentów normalizacyjnych w 2008 r., doskonalenia językowego w zakresie języka angielskiego na poziomie trzecim w 2010 r. oraz uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń w roku 2007.

Służbę wojskową rozpoczął od 16. batalionu budowy lotnisk w Jarocinie  w którym zajmował stanowiska techniczne w obszarze realizacji zadań szkoleniowych i szkoleniowo-produkcyjnych przy modernizacji infrastruktury lotniskowej Sił Zbrojnych RP. W latach 2001-2010 realizował zadania związane z infrastrukturą wojskową w jednostkach Sił Powietrznych obejmujących min. planowanie i kompleksowe wdrażanie systemów samolotów F-16, C-130 i AJT na lotniskach Poznań-Krzesiny, Łask, Powidz i Dęblin.

W latach 2010-2012 służył w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych gdzie kierował między innymi Oddziałem Infrastruktury, który koordynuje zamierzenia dotyczące stanu technicznego infrastruktury Sił Zbrojnych RP. W tym okresie główny wysiłek infrastruktury Sił Zbrojnych RP skupiony był na infrastrukturze dedykowanej szkoleniu wojsk.

Zdobyte w ten sposób doświadczenie przełożyło się na wyznaczenie na stanowisko Dyrektora Departamentu Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej, którą to funkcję pełnił od listopada 2012 roku do 2019 roku.

Z dniem 1 lipca 2019 roku wyznaczony na stanowisko Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. 

Generał brygady Dariusz Ryczkowski jest żonaty, ma dwóch synów. Hobby to literatura piękna oraz aktywny wypoczynek.

 

 

Zastępca szefa Inspektoratu - szef Sztabu

cz.p.o. płk Krzysztof Głuszak           

 

 

 

 

Zastępca szefa Inspektoratu - szef Logistyki

płk Bogdan Dziewulski

 

 

 

 

Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziału Elektromechanicznego (1987). Ponadto ukończył Podyplomowe Studia Zaoczne w WAT na Wydziale Mechanicznym (2001 r.) oraz Podyplomowe Studia Polityki Obronnej w AON (2009 r.).

W latach 1987-2005 wykonywał zadania na stanowiskach służbowych począwszy od inżyniera uzbrojenia i elektroniki pułku, poprzez szefa służby UiE, szefa sekcji eksploatacji, szefa sekcji technicznej brygady, następnie zastępcy dowódcy brygady-szefa logistyki oraz szefa wydziału planowania logistycznego dywizji w jednostkach 20. Dywizji Pancernej (49. pułk zmechanizowany Wałcz i 28. pułk czołgów Czarne), 2.  Dywizji Zmechanizowanej (27.pułk zmechanizowany Braniewo), 3. Bazy Materiałowo-Technicznej (45. Ośrodek Materiałowo Techniczny Siedlce) oraz 1. Dywizji Zmechanizowanej (9. Brygada Zmechanizowana Siedlce, 1. Brygada Pancerna Warszawa-Wesoła, Dowództwo 1. Dywizji Zmechanizowanej Legionowo).

W latach 2004-2005 był Dowódcą NSE PKW SFOR/EUFOR w Bośni i Hercegowinie. W 2005 roku został wyznaczony na stanowisko starszego inspektora kontroli wojskowej w Oddziale Planowania, Koordynacji i Analiz w Departamencie Kontroli  MON.

W okresie 2006-2008 uczestniczył w procesie formowania Dowództwa Wojsk Specjalnych, gdzie jako szef Oddziału Planowania Logistycznego-J4, odpowiadał za planowanie zabezpieczenia logistycznego oraz planowanie rzeczowe w zakresie CPR dla Wojsk Specjalnych.

Od 2009 roku pełnił służbę w Zarządzie Planowania Logistycznego-G4 Dowództwa Wojsk Lądowych na stanowisku szefa Oddziału Planowania Transportu i HNS. W 2010 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy szefa Zarządu, a w 2011 r. został jego szefem.

7 stycznia 2014 r. objął stanowisko szefa pionu-zastępcy szefa sztabu Dowództwa Operacyjnego RSZ.

Na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej, 10 grudnia 2018 roku został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Szefa Inspektoratu – Szefa Logistyki w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych.

Odznaczony m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Złotym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju, Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny.

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
Dwernickiego 1
85-915 Bydgoszcz

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane