Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych jest centralną instytucją wojskową, na której spoczywa odpowiedzialność za wsparcie logistyczne polskich żołnierzy w kraju i za granicą. Minister Obrony Narodowej powołał Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych z siedzibą w Bydgoszczy decyzją nr Z-74/Org./P1 z 6 października 2006. Pełną gotowość do działania osiągnął 1 stycznia 2008 r.

Na mocy ustawy z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych z dniem 23 grudnia 2018 r. został podporządkowany bezpośrednio Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

 

Kontakt

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
Dwernickiego 1
85-915 Bydgoszcz

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane