Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

Sprawozdanie łączne dysponenta środków budżetu państwa drugiego stopnia:

1 - Bilans

2 - Rachunek zysków i strat

3 - Zestawienie zmian w funduszu

4 - Informacja dodatkowa

 

Sprawozdanie jednostkowe dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia:

1 - Bilans

2 - Rachunek zysków i strat

3 - Zestawienie zmian w funduszu

4 - Informacja dodatkowa

 

Kontakt

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
Dwernickiego 1
85-915 Bydgoszcz

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane