Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
05 czerwca 2019
XI Zgromadzenie Mężów Zaufania Oficerów Inspektoratu Wsparcia SZ
W dniach 04-05.06.2019 r. w Janowie Lubelskim odbyło się XI Zgromadzenie Mężów Zaufania Oficerów Inspektoratu Wsparcia SZ kadencji 2017-2019.


Podczas Zgromadzenia  - Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Inspektoratu Wsparcia SZ ppłk Waldemar Czaplicki zapoznał mężów zaufania z planowanymi i proponowanymi zmianami w dokumentach normatywnych dotyczących żołnierzy zawodowych, w tym w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych. Ponadto zapoznano uczestników Zgromadzenia z uprawnieniami żołnierzy zawodowych do zakwaterowania oraz z zasadami przeprowadzenia zebrań sprawozdawczo - wyborczych w jednostkach Inspektoratu Wsparcia SZ (przygotowanie, organizacja, przebieg, dokumentacja).

Podczas Zgromadzenia Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Inspektoratu Wsparcia SZ ppłk Waldemar Czaplicki wręczył 9 Mężom Zaufania Oficerów z jednostek wojskowych Inspektoratu Wsparcia SZ odznaki „Męża Zaufania”.  Omówiono także sprawy bieżące zgromadzenia oraz zebrano wnioski mężów zaufania oficerów, które powinny być skierowane do Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ lub/i Konwentu Dziekanów Oficerów Zawodowych WP.

ppłk Waldemar Czaplicki

 

Dołączona galeria zdjęć: XI Zgromadzenie Mężów Zaufania Oficerów Inspektoratu Wsparcia SZ
generuj pdf
Kontakt

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
Dwernickiego 1
85-915 Bydgoszcz

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane