Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
03 czerwca 2019
CAPABLE LOGISTICIAN 2019 - rozpoczęcie
2 czerwca rozpoczęto międzynarodowe ćwiczenie logistyczne z wojskami pk. CAPABLE LOGISTICIAN 2019 (CL-19) na poligonie drawskim.


Miejscem rozpoczęcia ćwiczenia CL-19 było lotnisko Ziemsko na poligonie drawskim. W uroczystości uczestniczyło 1500 logistyków z 30 krajów. Dowódca uroczystości kpt. Stephen W Crichtonw (Wielka Brytania) złożył meldunek o gotowości do ćwiczenia Kierownikowi ćwiczenia, płk Danielowi Zlatnikowi (Republika Czeska). Dyrektor Wielonarodowego Centrum Koordynacji Logistycznej (MLCC) po powitaniu uczestników przedstawił zasadnicze cele ćwiczenia a w szczególności, te które mają wpływ na interoperacyjność w środowisku logistyki międzynarodowej. Podziękował za wysiłek włożony w proces przygotowania do ćwiczenia i życzył samych sukcesów podczas wykonywania zadań w fazie dynamicznej.

Pułkownik Witold Bartoszek, zastępca szefa zarządu Logistyki P4 Sztabu Generalnego WP, powitał przybyłych żołnierzy w imieniu ministra Obrony Narodowej oraz Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Wyraził zadowolenie, że Polska realizując zadania państwa gospodarza (HNS) może gościć tak wielu uczestników międzynarodowego ćwiczenia.

Od 21 maja żołnierze wszystkich biorących w ćwiczeńiu państw przygotowywali stanowiska pracy osiągając zgodnie z planem pełną gotowość operacyjną do ćwiczenia. Przez niemal dwa tygodnie wielonarodowe jednostki logistyczne będą ćwiczyły zabezpieczanie wojsk operacyjnych na polu walki. W tej edycji ćwiczenia główny wysiłek skupiony będzię na odtwarzaniu zdolności bojowej walczących pododdziałów. Żołnierze przygotowali między innymi polową instalację paliwową umożliwiajacą magazynowanie i dystrybucję paliwa, stację  uzdatniajacą wodę, stanowiska do ewakuacji i remontu  uszkodzonego sprzętu wojskowego z pola walki. Nowością jest jednostka zajmująca się pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych (Smart Energy).

Dołączona galeria zdjęć: CAPABLE LOGISTICIAN 2019 - rozpoczęcie
generuj pdf
Kontakt

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
Dwernickiego 1
85-915 Bydgoszcz

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane