Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
23 listopada 2018
Podoficer i szeregowy roku 2018 w IWsp SZ
Mł.chor. Dariusz Rogowicz i st.szer. Marek Jadziński zostali najlepszymi żołnierzami Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych 2018 roku.


Komisja, której przewodniczył Starszy Podoficer st.chor.szt. Wiesław Stachowicz, po wnikliwej analizie przedstawionych kandydatów, dokonała wyboru podoficera i szeregowego roku 2018 Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Spośród wielu żołnierzy najlepsi okazali się: mł.chor. Dariusz Rogowicz – podoficer 10 Brygady Logistycznej i st.szer. Marek Jadziński – szeregowy 1 Brygady Logistycznej. Gratujemy!

Podoficer Roku 2018 Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych mł.chor. Dariusz Rogowicz

Młodszy chorąży Dariusz Rogowicz rozpoczął swoją przygodę z wojskiem w 1995 roku. Jako żołnierz zasadniczej służby wojskowej ukończył szkołę podoficerów i młodszych specjalistów. Do czasu powołania do zawodowej służby wojskowej w sierpniu 1997 roku, służył w 10 Brygadzie Zmechanizowanej. Potem przez dwa lat był dowódcą drużyny w składzie uzbrojenia i amunicji. Od grudnia 1999 do marca 2016 roku służył w 10 Brygadzie Logistycznej .Aktualnie jest komendantem ochrony 91 batalionu logistycznego. Wielokrotnie uczestniczył w misjach poza granicami kraju. między innymi w Kongo i w Afganistanie.

W ramach swoich dodatkowych obowiązków oraz licznych zainteresowań współpracuje z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, urzędami, szkołami i stowarzyszeniami w zakresie szeroko pojętej obronności. Ukończył wiele szkół i kursów, w tym szkołę wyższą z dyplomem magistra, stale podnosząc swoją wiedzę i umiejętności. Jest wykładowcą, nauczycielem akademickim przedmiotów pedagogiki specjalnej na Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu. Jest też słuchaczem na dwóch kierunkach studiów podyplomowych.

Swoim stosunkiem do służby wojskowej oraz postawą wobec kolegów i przełożonych zasłużył na zaszczytny tytuł Podoficera Roku Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Szeregowy Roku 2018 Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych st.szer. Marek Jadziński

Starszy szeregowy Marek Jadziński z 1 batalionu logistycznego w Bydgoszczy, pełni służbę na stanowisku kierowca - elektromechanik w 12 kompanii zabezpieczenia. Jest żołnierzem posiadający wysoki poziom wiedzy fachowej, którą z powodzeniem wykorzystuje w codziennej pracy. Podnosi kwalifikacje zawodowe, wykazuje się własną inicjatywą oraz często angażuje się w przedsięwzięcia znacznie wkraczające zakres jego obowiązków. Posiada niezwykłe umiejętności interpersonalne, dzięki którym łatwo nawiązuje kontakty, a w swoim zespole kreuje atmosferę wzajemnej życzliwości i zrozumienia.

Marek może się pochwalić wykształceniem wyższym, na kierunku Wychowanie Fizyczne. Nie jest zatem niczym dziwnym, że sport zajmuje szczególne miejsce w jego życiu i że ma w tej dziedzinie wiele osiągnięć. Był jednym z organizatorów Sztafety Służb Mundurowych Garnizonu Bydgoszcz z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

St. szer. Marek Jadziński wykazuje się profesjonalizmem i pełnym zaangażowaniem w służbie, które mogą stanowić przedmiot uzasadnionej dumy i powód do satysfakcji oraz budzą podziw wśród kolegów i szacunek przełożonych. Kompilacja jego zalet sprawiła, że został wybrany Szeregowym Roku Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

 

st. chor. sztab. Sławomir Mrowiński

Dołączona galeria zdjęć: Podoficer i szeregowy roku 2018 w IWsp SZ
generuj pdf
Kontakt

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
Dwernickiego 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261416302
fax. 261416296

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane