Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
06 września 2018
Biznes z wojskiem to pewne pieniądze
06.09.2018. Kielce. To już szósta edycja konferencji „Biznes z wojskiem to pewne pieniądze” zorganizowanej przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych przy współudziale Polskiego Forum Bezpieczeństwa i Targów Kielce.


- Z wielką satysfakcją witam wszystkich państwa na konferencji Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, organizowanej w ramach tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, a to już szósty raz, kiedy takie przedsięwzięcie realizujemy pt. Biznes z wojskiem to pewne pieniądze – bo tak jest. Umów zawieramy wiele, a nie znam przypadków żebyśmy ze swojej strony nie wywiązali się ze swoich zobowiązań finansowych – powiedział szef IWsp SZ gen. dyw. Dariusz Łukowski podczas otwarcia konferencji. – Mamy okazję zarekomendować wojsko jako instytucję otwartą na pełną współpracę z całym cywilnym sektorem obronnym. Nie sposób nie zauważyć, że tego typu Targi to doskonała możliwość promocji Sił Zbrojnych w środowisku przedsiębiorców dodał gen. Łukowski.

Głównym celem konferencji było zwiększenie zainteresowania przedsiębiorców współpracą z wojskiem, a także przedstawienie narzędzi, mechanizmów oraz regulacji prawnych dotyczących sprzedaży towarów i usług dla Sił Zbrojnych i na  rynki zagraniczne.

Tematyka konferencji została tak dobrana, aby przybliżyć przedstawicielom przemysłu najczęstsze błędy popełniane podczas przygotowania się do przetargów, a prelegentami byli doświadczeni eksperci na co dzień pełniący służbę w Inspektoracie Wsparcia SZ i Dowództwie WOT oraz instytucjach MON:


- Narzędzie wsparcia firm polskiego sektora obronnego przez MON na rynkach zagranicznych – doświadczenia i przyszłość – płk Bogdan FRASOŃSKI – Naczelnik Wydziału Współpracy z Przemysłem Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON;

-- Wojska obrony terytorialnej a nowoczesne technologie – płk Artur Dębczak – Zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej;

- Jak skutecznie sprzedać usługi i sprzęt dla Sił Zbrojnych - ppłk Jacek Szmalemberg – Szef Wydziału Technicznego 4 RBM;

- Problematyka certyfikacji AQAP w resorcie Obrony Narodowej – dr inż. Witold Pokora;

- Zautomatyzowany proces hydrograficzny – przełom w dziedzinie nakładania wzorów – pan Łukasz CENDER – CS VETERANS.

Spodziewany efekty to: wzrost zainteresowania przedsiębiorców przetargami organizowanymi przez jednostki Inspektoratu Wsparcia, poprawa jakości składanych ofert, zwiększenie sprawności i dostępności sprzętu oraz optymalizacja kosztów i poprawa jakości towarów i usług oferowanych wojsku.


Podsumowaniem konferencji była merytoryczna dyskusja dotycząca poruszanych zagadnień.

Zespół Prasowy Wystawy Sił Zbrojnych

Dołączona galeria zdjęć: Biznes z wojskiem to pewne pieniądze
generuj pdf
Kontakt

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
Dwernickiego 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261416302
fax. 261416296

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane