Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
12 czerwca 2018
Msza św. dziękczynna za 25-lecie posługi ks. płk. Zenona Surmy
12.06.2018. Bydgoszcz. Biskup polowy Józef Guzdek przewodniczył w kościele Matki Bożej Królowej Pokoju w Bydgoszczy Mszy św. dziękczynnej za 25-lecie posługi w Ordynariacie Polowym ks. płk. Zenona Surmy.


W homilii bp Guzdek podkreślał, że ks. płk Surma jest „człowiekiem zaufania”. W modlitwę dziękczynną włączyli się kapelani, którzy uczestniczą w Bydgoszczy w dorocznej odprawie zadaniowo–szkoleniowej. Po 25 latach służby w duszpasterstwie wojskowym z dniem 1 września ks. Surma podejmie posługę jako superior wspólnoty Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów w Łodzi.

Na początku Eucharystii do kościoła wprowadzony został sztandar 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej.

Ks. płk Zenon Surma podziękował kapelanom i współbraciom zakonnym ze Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów za obecność i wspólną modlitwę. – Dziękuję Panu Bogu za to, że mogłem przez 25 lat sprawować posługę duszpasterską w Ordynariacie Polowym. Jestem wdzięczny Panu Bogu i tym wszystkim, którzy mi w tej posłudze pomagali – powiedział, witając zebranych.

Biskup Guzdek zauważył, że czerwiec jest miesiącem pożegnań z kilkoma zasłużonymi dla duszpasterstwa wojskowego kapelanami: ks. płk. Sławomirem Niewęgłowskim i ks. płk. Andrzejem Dziwulskim. – Jestem tu dziś po to, aby stojąc przy ołtarzu powiedzieć „dziękuję” ks. płk. Zenonowi Surmie, dziekanowi Inspektoratu Wsparcia. To obowiązek, ale i potrzeba serca, bo kapelani są pierwszymi i najbliższymi współpracownikami biskupa. Dziękuję za waszą codzienną posługę, a dziś szczególnie za ks. Zenona – powiedział bp Guzdek na rozpoczęcie Mszy św.

Liturgię Eucharystii uświetniła Orkiestra Wojskowa z Bydgoszczy.

W homilii bp Guzdek podkreślił, że ks. płk Surma jest człowiekiem, który bezgranicznie zaufał Bogu. – Już będąc kapłanem Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów odkrył w swoim sumieniu, że Bóg potrzebuje go w szeregach kapelanów odradzającego się Ordynariatu Polowego. I poszedł za tym głosem! Miał świadomość, że chcąc głosić Ewangelię nie trzeba jechać na misje, daleko poza granice kraju. W tamtym czasie wielkim obszarem misyjnym były wojskowe koszary i ówczesna polska armia. Zakaz wszelkich form pobożności w latach komunizmu zrobił swoje – powiedział.

Biskup polowy przypomniał drogę posługi, jaką podjął ks. Surma najpierw jako kapelan we Wrocławiu, a następnie jako proboszcz i budowniczy kościoła w Zegrzu. – Trzynaście pracowitych lat spędzonych w Zegrzu przyniosło wspaniały owoc. Zaufałeś Bogu i zaufałeś też wielu ludziom. A oni zaufali Tobie! Pomogłeś wielu żołnierzom odnaleźć drogę do Boga. Ponadto powstał piękny, obszerny kościół, który służy żołnierzom i ich rodzinom oraz lokalnej społeczności. Jakże wymowny jest ten znak – złamana kolumna wewnątrz świątyni tętniącej modlitwą i życiem sakramentalnym.  Jak feniks odradzający się z popiołów! – powiedział.

Biskup Guzdek podkreślił, że jest wdzięczny ks. Surmie, który przed siedmiu laty podjął się posługi proboszcza w Bydgoszczy. – Wbrew niektórym głosom sprzeciwu – zaufałem ci! I nie zawiodłem się! A ty zaufałeś Bogu i biskupowi. Zaufałeś też wielu szlachetnym ludziom noszącym wojskowe mundury, którzy pomogli odnowić i upiększyć wojskową świątynię. Podsumowując ponad siedem lat spędzonych w Bydgoszczy można powiedzieć, że były to lata urodzajne. Przyniosły wspaniały plon – powiedział.

Dodał, że wielokrotnie korzystał z rad ks. płk. Zenona Surmy. Wyraził także wdzięczność za trud włożony w organizowanie corocznych pielgrzymek wojskowych na Jasną Górę. – Jeszcze raz pragnę wyrazić wdzięczność ks. płk. Zenonowi Surmie i wszystkim kapelanom, którzy pisali i nadal piszą piękną historię duszpasterskiej posługi wśród żołnierzy Wojska Polskiego, Straży Granicznej i innych formacji mundurowych. I zarazem proszę Was – zaufajcie Bogu! Niech On pisze kolejne scenariusze waszego kapłańskiego życia – zachęcał.

Eucharystię koncelebrowali kapelani Ordynariatu Polowego, kapłani diecezji bydgoskiej oraz księża ze Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów. W dziękczynnej Mszy św. uczestniczyli m.in. wiceminister obrony narodowej Tomasz Szatkowski, gen. dyw. Adam Joks, zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP. Obecni byli także gen. Mieczysław Gocuł, były szef Sztabu Generalnego oraz gen. dyw. Zbigniew Tłok–Kosowski, były szef Inspektoratu Wsparcia, rodzina, przyjaciele, wierni kościoła garnizonowego.

Po Komunii świętej odczytana została decyzja ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka o wyróżnieniu  ks. płk. Surmy „Szablą Honorową Wojska Polskiego”, „za wybitny dorobek w służbie wojskowej”. Szablę wręczyli wiceminister Szatkowski i gen. Joks. – Chciałbym w imieniu kadry dowódczej sił zbrojnych podziękować ks. Surmie, a także kapelanom, za posługę w Wojsku Polskim. Żołnierz wierzący, to najczęściej dobry żołnierz, który potrafi odnaleźć sens swojej służby Ojczyźnie w chrześcijańskim porządku miłości, wie o konieczności złożenia ofiary, którą czasem trzeba złożyć – powiedział. Wiceminister Szatkowski dodał, że miał okazję uczestniczyć w pielgrzymce wojskowej na Jasną Górę, której od lat przewodniczy ks. płk Surma, podziękował za jej organizowanie i podkreślił, że dostrzega owoce, które ona przynosi.

Gen. dyw. Adam Joks odczytał list, który skierował do ks. płk. Surmy gen. Leszek Surawski, Szef Sztabu Generalnego WP. „Autorytet, uznanie i sympatia, jakimi cieszy się Ksiądz Pułkownik w środowisku wojskowym, to owoce pracy od podstaw w organizowaniu duszpasterstwa w Wojsku Polskim oraz odpowiedzialnej służby na rzecz Kościoła i naszej Ojczyzny”, napisał gen. Surawski. Szef Sztabu podziękował ks. płk. Surmie za „okazywane wsparcie i życzliwość”.

Ojciec Marcin Kowalewski, wiceprowincjał Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów, powiedział, że choć wspólnota zakonna wita ks. Surmę z radością, to jednak ojcowie klaretyni żałują, że nie będzie już wśród nich czynnego oficera. – Od zawsze wychowywaliśmy się w przeświadczeniu, że jeden z nas, klaretynów, jest oficerem Wojska Polskiego. Nasz charyzmat zakonny jest bardzo szeroki, ale ks. Surma udowodnił, że klaretyn może z powodzeniem służyć jako kapelan wojskowy. Szkoda, że wymieniając nasze apostolaty nie będzie można już wymieniać wojska – powiedział. Wręczył ks. płk. Surmie dekrety o objęciu z dniem 1 września parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i św. Antoniego M. Klareta w Łodzi oraz o mianowaniu ks. Surmy przełożonym łódzkiej wspólnoty zakonnej. – Wręczając Ci te dwa dekrety, chcę życzyć Ci tego o czym mówił w homilii Ksiądz Biskup, abyś był człowiekiem, którego określa jedno słowo: „zaufanie” – powiedział.

Ks. prał. Teodor Paradowski, prepozyt kapituły Katedry pw. św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy, pożegnał ks. płk. Surmę w imieniu duchownych diecezji bydgoskiej. –  Życzę Ci, abyś dalej z mocą Jezusa Chrystusa głosił Dobrą Nowinę, abyś opatrywał rany serc złamanych. Ukazuj wszystkim Boga, który nieustannie poszukuje człowieka, aby mu przywracać radość i nadzieję – powiedział.

Na koniec głos jeszcze raz zabrał ks. płk Zenon Surma, który podziękował za ciepłe słowa. Podkreślił, że w swoim życiu kapłańskim spotkał na swej drodze wielu życzliwych ludzi, za których modli się i o których pamięta. – Księże Biskupie wiele się przez siedem i pół roku Twojej posługi nauczyłem. Dziękuję za twoje zaufanie i za to, że mogłem uczyć się od Ciebie łagodności, ale i stanowczości, a także pasterskiej gorliwości – powiedział. Podziękował kapelanom uczestniczącym w odprawie za lata wspólnej posługi, współbraciom zakonnym, księżom diecezjalnym, żołnierzom, parafianom oraz wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie jubileuszu. –  Dziękuję, że czułem się tu potrzebny i mogłem tu pracować – powiedział.
Na koniec bp Józef Guzdek odznaczył ks. Surmę medalem „Milito pro Christo”. –Chciałem tym znakiem przypieczętować te wszystkie słowa wdzięczności – powiedział wręczając odznaczenie.

Ks. płk Zenon Surma urodził się 22 czerwca 1958 w Długołęce k. Wrocławia.  9 maja 1988 roku ukończył studia teologiczne na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu, uzyskując tytuł magistra teologii. Święcenia kapłańskie przyjął 21 maja 1988 r. w katedrze wrocławskiej z rąk kard. Henryka Gulbinowicza. 15 czerwca 1993 r. uzyskał  tytuł magistra – licencjata z zakresu historii Kościoła, a studia doktoranckie na tejże uczelni ukończył w 1996 r. Od 1981 r. jest członkiem Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów.

 W Ordynariacie Polowym WP rozpoczął służbę w 1992 r. Pełnił posługę m.in. w Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu. W 1995 r. został administratorem parafii wojskowej pw. św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu. W 1997 r. został proboszczem parafii wojskowej pw. św. Gabriela Archanioła w Zegrzu z zadaniem budowy kościoła garnizonowego i kapelanem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu.

Decyzją Konferencji Episkopatu Polski, w 1997 r. wybrany został Krajowym Duszpasterzem Honorowych Dawców Krwi. Jako honorowy krwiodawca oddał ponad 50 litrów krwi. W 2002 uhonorowany został najwyższym odznaczeniem nadawanym honorowym dawcom krwi przez PCK - Kryształowym Sercem. Został uhonorowany wieloma odznaczeniami wojskowymi, m. in. złotym medalem „Za zasługi dla obronności kraju” oraz nadanym przez Prezydenta „Wojskowym Krzyżem Zasługi” (2009). Postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2016 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę medalem złotym „Za długoletnią służbę”.

29 maja 2007 r. w dniu konsekracji kościoła Matki Boskiej Fatimskiej w Zegrzu w dowód uznania za dzieło wybudowania kościoła został mianowany kanonikiem Kapituły Katedralnej Ordynariatu Polowego w Polsce. W 2008 ks. kan. płk Zenon Surma został uhonorowany najwyższym wyróżnieniem wojskowym dla żołnierza zawodowego, jakim jest wpis do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej. Wyróżnienie to zostało przyznane „za wybitne zasługi w ruchu honorowego krwiodawstwa oraz znaczące osiągnięcia w działalności służbowej i duszpasterskiej”. W 2011 r. ks. płk Zenon Surma objął jako proboszcz parafię garnizonową w Bydgoszczy  oraz został mianowany dziekanem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i Pomorskiego Dekanatu Wojskowego. W Ordynariacie Polowym pełnił posługę ojca duchownego Ordynariatu Polowego, członka Komisji ds. Budownictwa Sakralnego i Sztuki Kościelnej, członka Rady Kapłańskiej Ordynariatu Polowego, członka Kolegium Konsultatorów Ordynariatu Polowego.

Od 2012 r. jest szefem i przewodnikiem pieszej pielgrzymki na Jasną Górę, po raz ostatni poprowadzi ją w tym roku.

W uznaniu zasług dla Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego dekretem biskupa polowego gen. bryg. Józefa Guzdka 11 września 2015 r. został mianowany Kanonikiem Gremialnym Kapituły Katedralnej Ordynariatu Polowego w Polsce.

Wszystkim, którzy złożyli datki na pomoc rodzinom poszkodowanym w konflikcie syryjskim - "Rodzina Rodzinie" Caritas Polska, ks. Zenon Surma serdecznie dziękuje i jednocześnie informuję, że przekazano sumę w wysokości 5000 zł.

Krzysztof Stępkowski
Ordynariat Polowy

 

 

 

Dołączona galeria zdjęć: Msza św. dziękczynna za 25-lecie posługi ks. płk. Zenona Surmy
generuj pdf
Kontakt

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
Dwernickiego 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261416302
fax. 261416296

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane