Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
06 czerwca 2018
Zabezpieczenie logistyczne Saber Strike – 18
Trwa najważniejsze przedsięwzięcie szkoleniowe Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, w które zaangażowani są żołnierze i pracownicy Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.


Saber Strike to międzynarodowe ćwiczenie organizowane przez Dowództwo Wojsk Lądowych USA w Europie na terenie państw nadbałtyckich. Każda edycja uwzględnia doskonalenie zdolności prowadzenia operacji lądowych i powietrznych. Innym celem jest zwiększenie interoperacyjności sił zbrojnych ćwiczących w ramach Batalionowych Grup Bojowych NATO stacjonujących na terenie Polski, Litwy, Łotwy i Estonii.

Kluczowe wydarzenia zostaną przeprowadzone w CSWL Drawsku Pomorskim i OSPWL Orzysz. Jest to ósma edycja corocznego szkolenia realizowanego w układzie sojuszniczym.

W ćwiczeniu, w którym w sumie bierze udział około 18000 żołnierzy z 19 państw, zaangażowanych jest ponad 5000 polskich żołnierzy oraz 1000 pojazdów i jednostek sprzętu wojskowego z jednostek podległych Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych.

Polska jako państwo-gospodarz odgrywa istotną rolę podczas ćwiczenia. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych w oparciu o podległe mu jednostki wojskowe oraz podporządkowane mu Grupy RLS (Real Life Support) wydzielone z jednostek wojskowych Dowództwa Generalnego RSZ (podporządkowane na czas ćwiczenia Szefowi IWsp SZ) realnie zabezpiecza przemieszczenia i pobyt wojsk sojuszniczych na terenie kraju. W trakcie ćwiczenia zostanie aktywowanych łącznie 25 Grup RLS,w terminach uzależnionych od aktywności wojsk na ich terenie, koordynowanych przez Zespół Koordynacyjny IWsp SZ. Podkreślić należy, że Zespół Koordynacyjny IWsp SZ wraz z podległymi Grupami RLS swoją działalność rozpoczął od I dekady maja br., a przewidywalny czas zakończenia jego działania to początek lipca br.,  co związane jest z realizacją przemieszczeń wojsk sojuszniczych na ćwiczenie oraz z ich powrotem po ćwiczeniu. Zespół Koordynacyjny pracuje w reżimie jednej wydłużonej zmiany z opcją wprowadzenia,  w zależności od obciążenia, pracy dwuzmianowej. Główne zadania Zespołu to koordynacja zabezpieczenia logistycznego udzielanego uczestnikom ćwiczenia, monitorowanie przemieszczeń oraz koordynacja wsparcia technicznego na rzecz przemieszczających się wojsk. Zaznaczyć też należy istotną rolę Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk, które wraz z Regionalnymi Bazami Logistycznymi i Wojskowymi Komendami Transportu wydają „Zezwolenia na przejazd drogowy”, a także realizują wsparcie na przejściach granicznych, w portach lotniczych i morskich poprzez wydzielenie Grup Kontroli Ruchu.

Ćwiczenie rozpoczęło się  3 czerwca br. i potrwa do 15 czerwca.

generuj pdf
Kontakt

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
Dwernickiego 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261416302
fax. 261416296

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane