czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
11 kwietnia 2018
Odprawa Służb Technicznych
Szef Służb Technicznych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych płk Waldemar Masztalerz przeprowadził odprawę, w której wzięła udział kierownicza kadra pionu technicznego Sił Zbrojnych RP.


Odprawa odbyła się w Sali Konferencyjnej Klubu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w dniach 10-11 kwietnia 2018 roku. Jej celem było omówienie zabezpieczenia technicznego wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP. Gestorzy z Dowództwa Generalnego RSZ przygotowali wystąpienia na temat modernizacji i zakupów sprzętu pancernego, zmechanizowanego, rakietowego oraz artyleryjskiego. Z dużym zainteresowaniem została przyjęta prelekcja Radcy Prawnego IWsp SZ dotycząca procedur pozyskiwania części, komponentów, podzespołów, technicznych środków materiałowych oraz usług związanych z eksploatacją i utrzymaniem sprzętu wojskowego. Swoją ofertę w zakresie szkolenia i kursów przedstawiły Wojskowa Akademia Techniczna oraz Centrum Szkolenia Logistyki. Pierwszy dzień zakończyło wystąpienie przedstawiciela Wojskowego Centrum Metrologii.

Drugiego dnia poruszano sprawy bieżące związane z zabezpieczeniem technicznym jednostek wojskowych, będących w rejonach odpowiedzialności regionalnych baz logistycznych oraz mobilnych elementów brygad logistycznych dedykowanych do poszczególnych związków taktyczno-operacyjnych. Szefowie Szefostw Służb Technicznych przedstawili wydatki finansowe oraz kierunki zmian w ilości pozyskiwanego sprzętu wojskowego. Z uwagą wysłuchano wystąpienia dyrektora Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej. Na zakończenie odprawy pułkownik Masztalerz postawił zadania na najbliższy okres oraz wyróżnił listem gratulacyjnym żołnierzy, którzy wykazali się ponadprzeciętną inicjatywą w realizacji zadań zabezpieczenia technicznego.

 

st.chor. szt Sławomir Mrowiński

Dołączona galeria zdjęć: Odprawa Szefa Służb Technicznych IWsp SZ
generuj pdf