Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
08 marca 2018
Roczna odprawa rozliczeniowo-zadaniowa
W dniach 7-8 marca br. odbyła się roczna odprawa rozliczeniowo-zadaniowa Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych połączona ze szkoleniem dowódców JBP.


Odprawę zorganizowano w 4 Regionalnej Bazie Logistycznej we Wrocławiu i obejmowała ona część rozliczeniowo-zadaniową, podczas której dowódcy jednostek bezpośrednio podległych Szefowi IWsp SZ złożyli meldunki z realizacji zadań za 2017 rok oraz przedstawili priorytetowe przedsięwzięcia do realizacji w 2018 roku. Przeprowadzono analizę dyscypliny w jednostkach Inspektoratu oraz sformułowano wnioski i kierunki działań profilaktycznych. Szef IWsp SZ ocenił, że jednostki wykonały na dobrym i profesjonalnym poziomie postawione przed nimi zadania, a wysoką ocenę przyznał za osiągniętą skuteczność w realizacji planu finansowego, w tym Centralnych Planów Rzeczowych, którego poziom realizacji osiągnął 99,96%. „Szczególną satysfakcję przynosi nam realizacja zadań związanych z zobowiązaniami sojuszniczymi, w tym potrzeb PKW, SON, GB UE i jednostek deklarowanych do NATO. Ponadto wysiłek skoncentrowaliśmy na wsparciu wojsk sojuszniczych rozmieszczanych, przebywających i przemieszczających się przez terytorium Polski”. Podsumowując 2017 rok nie można zapomnieć o procesie formowania i szkolenia jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej, budowie i modernizacji infrastruktury wojskowej, optymalizacji systemu zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojonych oraz przedsięwzięć promocyjnych. Wysiłkiem potencjału naprawczego jednostek Inspektoratu utrzymane zostały wysokie wskaźniki  sprawności technicznej sprzętu wojskowego w technice lądowej, lotniczej i morskiej. Jednostki Inspektoratu utrzymywały gotowość do działania zgodnie z przeznaczeniem, czego potwierdzeniem były wyniki uzyskane przez dowództwa, sztaby oraz wojska podczas treningów i ćwiczeń. Na dobrym poziomie zrealizowano również szkolenia rezerw osobowych. Podsumowując swoje wystąpienie generał Łukowski wskazał priorytety jakie należy przyjąć do realizacji w bieżącym roku.

Podczas części szkoleniowej kierownicza kadra Inspektoratu oraz dowódcy jednostek uczestniczyli w zajęciach pokazowych zorganizowanych przez 4 Regionalną Bazę Logistyczną: „Organizacja i prowadzenie szkolenia uzupełniającego kadry”, „Pokaz wybranego sprzętu służby żywnościowej Sił Zbrojnych RP”, „Pokaz możliwości warsztatów remontowych 4RBLog”. W 10 Wrocławskim Pułku Dowodzenia zapoznali się z bazą szkoleniową m.in. strzelnicą karabinową SK200”, system szkolno-treningowym „Śnieżnik” oraz strzelnicą pistoletową.

Odprawa roczna Szefa IWsp SZ była także okazją do wręczenia wyróżnienia Podoficera Roku i Szeregowego Roku. Wyróżnienia otrzymali st. chor. szt. Jacek Szpak i st. szer. Daniel Leszczyński.

Dołączona galeria zdjęć: Roczna odprawa rozliczeniowo-zadaniowa
generuj pdf
Kontakt

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
Dwernickiego 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261416302
fax. 261416302

    
Jednostki Podporządkowane